Passend onderwijs: jonge kind specialist in het Samenwerkingsverband Kindkracht, Voorne Putten

De opdrachtgever zocht iemand met zowel coach- en begeleidingsvaardigheden als jonge kind expertise. Mijn rol is adviserend en begeleidend bij scholen die handelingsverlegen zijn op het gebied van kleuters. Denk aan leerkrachten of begeleiders die vragen hebben over een ontwikkelingsachterstand qua taal of woordenschat of gedragsproblemen.

Voor mij is het vooral belangrijk dat het proces laagdrempelig is en dat scholen en leerkrachten het Samenwerkingsverband Kindkracht vinden voor vragen en ondersteuning. Hiermee wil ik bereiken dat we gedrag en ontwikkelingsproblemen in de verdere schoolloopbaan van het kind kunnen voorkomen. Daarom is het uitgangspunt altijd: ‘Wat heeft een kind nodig om optimaal tot ontwikkelen en leren te komen en lukt het de school/leerkracht dat te bieden?’

Ik kom observeren en voer op basis daarvan een gesprek. Zo brengen we het kind in beeld en volgen er concrete vervolgstappen. We stellen samen doelen, passen activiteiten aan. Vaak volgt er ook een gesprek met ouders. Altijd met als doel dat het kind zo lang mogelijk op de reguliere basisschool kan blijven.