Coachingtraject van een groep ½ leerkracht, zowel persoonlijk als inhoudelijk

De begeleidingsvraag in deze opdracht was: hoe kan ik omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Samen met de leerkracht ben ik gaan kijken naar wat de kinderen nodig hebben. Ik observeer, co- teach en heb gesprekken met de leerkracht. Het doel is om probleemgedrag bij jonge kinderen te voorkomen. Intussen zijn er veranderingen in het activiteitenaanbod en leerkrachtgedrag waardoor er een ontspannen klassensituatie is ontstaan, met een voorspelbare, duidelijke en consequente omgeving en leerkracht.