Begeleidings-/coachingtraject in de onderbouw taal en woordenschat binnen thematisch werken

Hier ben ik gevraagd omdat de resultaten op het gebied van taal in de kleutergroepen laag waren. Daarnaast moest de samenwerking tussen de leerkrachten van de onderbouw ook versterkt worden. Ik ben hier begonnen met een gesprek met de leerkrachten om samen te bepalen wat er nodig was. Door samen talige activiteiten voor te bereiden met een specifiek doel, is er samenwerking ontstaan. Voorbeeld een gezamenlijk gekozen prentenboek met een verteltafel.